2024-01-22 10:55Bloggpost

Vilka hälsotrender är nya trender eller pågående trender under 2024?

Det är svårt att förutse vilka trender som kommer att vara hälsotrender 2024, men baserat på tidigare mönster och ett ökat intresse inom hälsa, välmående och träning kan vi spekulera i några hälsotrender som presenteras i vårt blogginlägg.Hälsotrender 2024

Det är svårt att förutse vilka trender som kommer att vara hälsotrender 2024, men baserat på tidigare mönster och ett ökat intresse inom hälsa, välmående och träning kan vi spekulera i några hälsotrender som presenteras här nedan:

Mental Hälsa och stöd

I dagens samhälle ökar psykisk ohälsa kontinuerligt, detta beror på flera olika faktorer. Hela Norden är generellt väldigt drabbat men Sverige är ett av de länder där andelen unga med psykisk ohälsa ökar mest. På så sätt har fokus på mental hälsa blivit alltmer prioriterat då man har fått en ökad medvetenhet kring det. För att kunna prestera bra på sin arbetsplats krävs det också att man har en god hälsa och mår bra. Det finns olika program som arbetsgivare samt vårdgivare har möjlighet att implementera för mental hälsa. Vi på Puls Solutions har exempelvis ett nära samarbete med Feelgood som är vår förlängda arm.  

AI inom hälsovården

Artificiell intelligens som kallas AI, är en maskinintelligens som har förmåga att underlätta och möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning. AI hanterar det som uppfattas och sedan löser problemet. AI utvecklas kontinuerligt och det har blivit ett digitalt hjälpmedel som underlättar i många sammanhang. Användningen av AI förväntas öka stödja diagnostik, läkemedelsupptäckt och skräddarsydda behandlingsplaner. På så sätt kan detta leda till mer framgångsrika och effektivare hälsoingrepp.

Träningsteknologi

Det har blivit alltmer trendigt att individer gillar att använda sig av träningsmätare/pulsmätare och smartklockor för att de inspireras och motiveras av det. Även liknande bärbara enheter för hälsomonitorering och motivation för fysisk aktivitet förväntas fortsätta att vara en trend framöver.

Välbefinnandeturism

Är en hållbar turism med hänsyn till miljö, ekonomi samt socialt samspel, och även på hälsa (fysisk, mental och inre). Välbefinnandeturism har fokus som ligger på ett helhetsperspektiv gällande långsiktighet, cirkuläret, naturen, harmoni och på hållbar samhällsutveckling. I detta sammanhang kombineras resor i samband med aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande. Det kan handla om ökat intresse för upplevelser och resmål till spa-anläggningar eller andra resor som har fokus på välbefinnande.

Starkare tillsammans

Det finns ett fortsatt ökat behov av den mänskliga interaktionen och ökade fysiska möten på arbetsplatser. Detta kan bero på alla tjänster som AI erbjuder samt åren under pandemin. Många utgick en stor del av sin vardag och liv hemma i stället för på sin arbetsplats eller på gymmet. Nu när det finns möjlighet att fritt ses igen syns det att trenden för sociala sammanhang har ökat, och här blir tillsammans-effekten tydlig.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.