2017-10-03 21:06Pressmeddelande

Uppskattat HRFORUM i september på tema medarbetarengagemang

En Gallupundersökning visar att endast en av sex medarbetare är engagerade på jobbet. Merparten av alla medarbetare är alltså relativt eller till och med mycket oengagerade. Merparten av dem räknar ner tills arbetsdagen är slut och de får gå hem, medan några faktiskt går så långt som att aktivt motarbeta sin arbetsgivare, säger Christian Carlsson.

Medarbetarundersökningar riskerar att passivisera medarbetarna

Trots att de allra flesta kan enas om att medarbetarengagemang på många sätt är nyckeln till framgång i en organisation så rinner satsningar som ska stärka medarbetarengagemanget ofta ut i sanden.

–Vår föreläsning fokuserade på vem som ansvarar för att öka engagemanget på arbetsplatsen och hur man kan integrera engagemangsfrågan i affärsmålen snarare än att driva dem som en separat agenda vid sidan av. Traditionella medarbetarundersökningar bidrar ofta till medarbetarnas passivisering, man förväntar sig att chefen ska ta tag i frågor som kan bidra till ökad trivsel och engagemang. Jag anser att även medarbetarna själva behöver ta ansvar för att driva den här frågan, säger Christian Carlsson. Därför har Puls Solutions tagit fram det digitala verktyget PulsMeter som är en ny typ av coachande verktyg för att mäta och driva beteendeförändringar kopplat till medarbetarengagemang och affärsresultat. Istället för att göra en stor enkät med omfattande handlingsplaner sällan, coachar PulsMeter medarbetarna att agera på sådant de själva kan påverka kontinuerligt. PulsMeter avlastar cheferna och HR så att de kan leda och stötta arbetet och fokusera på ett fåtal områden som är allra viktigast för just sin organisation.

Bryt ner övergripande mål i delmål

Christian och Tony berättade om Puls Solutions metodik, som går ut på att bryta ner de övergripande målen i mindre delmål och beteendemål, att koppla mål kring medarbetarnas engagemang till tydliga affärsmål samt att organisationen samlas en gång i veckan för att göra en kort avstämning där var och en får berätta vad de gjort den senaste veckan och vad de planerar att göra den kommande veckan för att uppnå de gemensamma målen.

–Det här arbetssättet skapar samhörighet och teamkänsla i arbetsgruppen, man upplever att man har ett gemensamt ansvar för hur medarbetarnas engagemang kan stärkas och hur man kan påverka affärsresultatet. De flesta som arbetar med HR är förstås medvetna om vilka faktorer som bidrar till att skapa engagemang hos medarbetare, nu är det hög tid att denna vetskap omvandlas till satsningar i praktiken, säger Christian Carlsson.

PUls solutions HRFORUM Roi Rekrytering

Läs mer om Puls Solutions på hemsidan 

Vi finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar mot tuffare mål.

Vi mäter de faktorer som påverkar individens och organisationens engagemang och välmående kopplat till dina verksamhetsmål, vi analyserar, ger insikter och riktlinjer.

Tillsammans med dig tar vi fram en strategi för hur vi kontinuerligt ska mäta, förbättra och upprätthålla ett högt engagemang och kopplar ihop detta till dina verksamhetsmål.

Vi finns med och implementerar strategin och säkerställer en process för kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående som leder till mätbara verksamhetsmål. Vi kallar detta avkastning på engagemang – Return On Engagement.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson