2017-11-08 16:13Pressmeddelande

Symbal använder PulsMeter för att öka engagemang och affärsresultat

Symbal arbetar med förändringskommunikation, det vill säga de arbetar med hur kunderna på bästa sätt ska genomföra interna förändringar. Det kan både handla om utbildning och om kommunikation.

Sedan hösten 2016 använder Symbal den coachande medarbetarundersökningen PulsMeter. Såhär säger Håkan Bengtsson, Head of production på Symbal Communications AB, om PulsMeter:

“Som företag har vi genom PulsMeter fått fakta kring vilka områden vi är bra på samt vilka vi behöver jobba med. Det har fungerat som beslutsstöd för de interna initiativ vi lanserat under året.

Den stora fördelen med PulsMeter är att det är ett verktyg som över tid ger en indikation av hur organisationen mår. Att kunna följa utvecklingen motiverar både mig och min personal. Det visar även hur de åtgärder vi satt in uppfattas i organisationen.

I och med att undersökningen tar avstamp i individen och direkt genererar en individuell handlingsplan upplever jag ett ökat engagemang kring att ta tag i de frågor som anses viktiga. Fokus på individen och direkt återkoppling efter undersökningen är med andra ord en viktig faktor för att vi fortsätter använda PulsMeter.

Jag tror PulsMeter är användbart i alla organisationer där det finns dedikerade ledare/chefer. Att sträva efter ett högt engagemang och ett högt välmående måste vara relevant oavsett geografi, bransch eller storlek/omsättning.”

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.

http://www.puls-solutions.se/2017/06/symbal-anvander-pulsmeter-for-att-oka-engagemang-och-affarsresultat/ 

Vi finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar mot tuffare mål.

Vi mäter de faktorer som påverkar individens och organisationens engagemang och välmående kopplat till dina verksamhetsmål, vi analyserar, ger insikter och riktlinjer.

Tillsammans med dig tar vi fram en strategi för hur vi kontinuerligt ska mäta, förbättra och upprätthålla ett högt engagemang och kopplar ihop detta till dina verksamhetsmål.

Vi finns med och implementerar strategin och säkerställer en process för kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående som leder till mätbara verksamhetsmål. Vi kallar detta avkastning på engagemang – Return On Engagement.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson