2018-08-16 08:12Pressmeddelande

Sigma Connectivity använder PulsMeter för att skapa konkurrensfördelar

Sigma Connectivity använder PulsMeter för att skapa konkurrensfördelar

På Sigma Connectivity har man insett att medarbetarengagemag och välmående är en av de viktigaste konkurrensfördelarna.

”Den som har engagerade medarbetare som känner att de bidrar och utvecklas blir också marknadsledare. Vi valde PulsMeter eftersom det hjälper oss att skapa förutsättningar för att upprätthålla ett högt medarbetarengagemang. Vi värdesätter team och kraften och glädjen i att engagera sig och skapa något tillsammans, under värdeparollen, “You’ll never work alone”. Eftersom PulsMeter är ett verktyg som inte bara mäter utan även gör medarbetarna delaktiga och hjälper cheferna att prioritera på ett sätt som vi inte sett i något annat verktyg så valde vi det” säger Sofie Barck Abrahamsson, HR chef på Sigma Connectivity.

Sigma Connectivity är ett världsledande design- och utvecklingsföretag som är drivande inom Internet Of Things (IOT).

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och affärsresultat. På riktigt.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson