2021-03-26 09:11Pressmeddelande

Så ökar du medarbetarnas engagemang när du jobbar med FNs globala mål

Agenda 2030, FNs globala mål

Har du hört talas om Agenda 2030 och FNs globala mål och kanske funderat på affärsnyttan med dessa? Det gjorde i varje fall vi på Puls Solutions för ett år sedan när vi började att kika på agenda 2030. Att de globala målen kan öka medarbetarengagemang kanske inte är det första som du tänker på när du läser om utvecklingsagendan från FN. 

Agenda 2030 består av 17 globala mål med totalt 169 delmål och de globala målens syfte är att att utrota fattigdom och hunger, förverkligandet av mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och bemyndigande för alla kvinnor och flickor och att säkerställa ett långsiktigt skydd av planeten och dess naturresurser.

Där finns många fördelar för organisationer när man arbetar med de globala målen. En av de stora fördelarna är att arbetet med de globala målen kan öka medarbetarnas engagemang. 

Vi ska förklara hur men först lite grundläggande motivationsteori så att du är med på kopplingen till agenda 2030. 

Vad behöver vi för att bli engagerade?

Innan vi funderar på hur agenda 2030 och FNs globala mål kan hjälpa till att öka medarbetarengagemanget i ert team så ska vi kort kika på vilka faktorer som gör att människor blir motiverade och engagerade.

Enligt motivationsteorin (Self Determination Theory) så kan man öka den inre motivationen hos människor genom att tillfredsställa tre grundläggande psykologiska behov:

  • Autonomi: innebär att vi vill ha ett tydligt syfte och en mening för det vi jobbar med och vi vill också känna att vi kan påverka och vara med och bestämma hur, var och när vi ska jobba mot det som leder till syftet.
  • Kompetens: innebär att vi har ett behov av att känna oss duktiga och utvecklas, vi vill få beröm och bli bättre på det vi gör som leder mot syftet som vi brinner för.
  • Samhörighet: innebär att vi vill jobba med andra som vi litar på, trivs med och respekterar. 
Så ökar du medarbetarengagemang genom att arbeta med agenda 2030

Många ledare känner till och jobbar redan idag med att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven i motivationsteorin men en av de största utmaningarna för många team och organisationer är att definiera sitt syfte, sitt "varför": varför finns vårt team, vår organisation och vad bidrar vi med, på riktigt?

Många gånger saknas ett tydligt syfte (ett varför) helt hos organisationer och ibland blir det lite ”krystade” syften. Man vet om att det är viktigt och så hittar man på något men kanske är det inte helt tydligt för alla vad det innebär. 

Sällan räcker det att ha ett uttalat syfte som innebär att vi ska tjäna mer pengar till aktieägarna eller att du ska jobba för att få en högre lön. Tyvärr finns det även ledare som tycker att det är överskattat med ett syfte, "du ska vara tacksam för att du ens har ett jobb"... 

För många människor är detta hygienfaktorer: vi behöver en ekonomisk och social trygghet, vi ska såklart kunna göra affärsresultat så att vi kan bygga vidare vårt företag och vi behöver marknadsmässiga löner för att vara motiverade. Men när detta är uppfyllt behöver vi tillfredsställa andra psykologiska behov för att skapa engagemang.

Vi människor behöver ett tydligare syfte till verksamheten som handlar om någonting större som gör att vi medarbetare verkligen går igång!

Vill du också vara med och förändra världen när du jobbar?

Att vara med och förändra världen skapar motivation och engagemang på riktigt! Det skapar en mening att vi är med och bidrar till någoting större som verkligen har betydelse. 

Genom att analysera sitt teams eller sin organisations värdekedja kan man se hur man påverkar olika mål och delmål i agenda 2030. Er påveran kan både vara positiv och negativ. Team och organisationer som tydligt identifierar mål från agenda 2030 som man redan bidrar till, eller vill bidra mer till, skapar ett väldigt tydligt syfte för organisationen och medarbetarna. Det blir kristallklart hur man genom att göra sitt jobb och arbeta i just ert team varje dag kan bidra till en bättre värld.

Detta skapar engagemang på riktigt!

På Puls Solutions har vi gjort denna analys och du kan läsa mer om hur vi bidrar till FNs globala mål här.

Så har ni inte redan kikat närmare på agenda 2030 så är det dags att börja göra det nu.

För visst vill du också vara med och bidra till en bättre värld och tydliggöra det för er själva? Det skapar medarbetarengagemang, på riktigt! 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är teamets bäste vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson