2022-03-04 14:39Pressmeddelande

Puls Solutions lanserar ny visselblåsarfunktion i Pulsᐩ

visselblåsarfunktion i Puls+

Puls Solutions lanserar ny visselblåsarfunktion i Pulsᐩ som ger en säker kanal för att både anställda och andra ska kunna rapportera allvarliga händelser inom organisationen. Pulsᐩ visselblåsarfunktion är framtagen i samarbete med Setterwalls advokatbyrå för att säkerställa att du uppfyller EUs visselblåsardirektiv

- Vi har sett ett behov av en bättre funktion av visselblåsningar på marknaden för att hjälpa företag att uppfylla det nya lagkravet säger Christian Hedin, CTO på Puls Solutions. Många av de befintliga visselblåsarlösningarna som finns på marknaden är inte tillräckliga för att uppfylla lagkraven, t.ex muntlig rapportering eller att personer utanför den egna organisationen kan rapportera visselblåsarärenden, fortsätter Christian.

Visselblåsarfunktionen i Pulsᐩ finns tillgänglig för alla befintliga kunder som använder  Pulsᐩ och det går också att använda Pulsᐩ visselblåsarfunktion som en fristående produkt. 

I Pulsᐩ visselblåsarfunktion är det tryggt och enkelt att rapportera och hantera allvarligare ärenden:

  • muntlig och skriftlig rapportering från interna och externa personer
  • enkel administration av ärenden
  • anonym kommunikation
  • tydlig översikt och säker hantering

Läs mer om Pulsᐩ visselblåsarfunktion härOm Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson