2016-10-24 13:55Pressmeddelande

Puls Solutions är anslutna utbildningsanordnare hos AFA Försäkring

null

Köp din arbetsmiljöutbildning via Puls Solutions och sök bidrag för kostnaden genom din AFA försäkring.

Arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har kommit överens om att ge stöd för arbetsmiljöutbildning under en treårsperiod. Målsättningen är att företag inom privat näringsliv ska ges möjlighet till kompetenshöjning inom arbetsmiljö.

Från 1 januari 2016 kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningar inom ett stort antal områden. Det gäller grund- och vidareutbildning för chefer och vidareutbildning för skydds-/arbetsmiljöombud.

Puls Solutions finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar mot tuffare mål.

Vi mäter de faktorer som påverkar individens och organisationens engagemang och välmående kopplat till dina verksamhetsmål, vi analyserar, ger insikter och riktlinjer.

Tillsammans med dig tar vi fram en strategi för hur vi kontinuerligt ska mäta, förbättra och upprätthålla ett högt engagemang och kopplar ihop detta till dina verksamhetsmål.

Vi finns med och implementerar strategin och säkerställer en process för kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående som leder till mätbara verksamhetsmål. Vi kallar detta avkastning på engagemang – Return On Engagement.

www.puls-solutions.se 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson