2017-10-24 19:41Pressmeddelande

Mashie använder PulsMeter för att öka engagemang och affärsresultat

Mashie erbjuder användarvänliga IT-stöd som gör det lätt att beräkna, leverera och servera anpassad mat med rätt näring, till rätt pris och i rätt tid. Mashie har valt att arbeta med PulsMeter och Fabian Hagman, VD Mashie AB kommenterar verktyget såhär: ”Här är äntligen ett verktyg som inte bara mäter utan även får igång reflektioner kring det egna beteendet. Medarbetaren behöver inte vänta på ledningens genomgång och åtgärdsplan utan varje medarbetare fick direkt återkoppling i en egen handlingsplan.”

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.

Är du också en nytänkande chef? Kolla in PulsMeter här. Får förändringen genomförd och medarbetarengagemanget att öka 

Vi finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar mot tuffare mål.

Vi mäter de faktorer som påverkar individens och organisationens engagemang och välmående kopplat till dina verksamhetsmål, vi analyserar, ger insikter och riktlinjer.

Tillsammans med dig tar vi fram en strategi för hur vi kontinuerligt ska mäta, förbättra och upprätthålla ett högt engagemang och kopplar ihop detta till dina verksamhetsmål.

Vi finns med och implementerar strategin och säkerställer en process för kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående som leder till mätbara verksamhetsmål. Vi kallar detta avkastning på engagemang – Return On Engagement.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson