2020-05-28 10:08Pressmeddelande

Insikter om hur covid-19 och hemarbete påverkar medarbetare

null

I samband med utbrottet av covid-19 i Sverige, tog vi på Puls Solutions snabbt fram en kort pulsmätning som används av flera företag och organisationer. 

Vi har identifierat följande trender när vi har analyserat data: 

Fler medarbetare har fått möjlighet att jobba på distans

Fler branscher och yrken har sedan mars 2020 fått ökade möjligheter att jobba på distans. Man upplever också att det fungerar bättre och bättre att jobba hemifrån vilket kan kopplas till att man dels har bättre tekniska förutsättningar för distansarbete och dels att ledarna blivit bättre på att leda på distans.

Färre medarbetare vill jobba hemifrån

Även om möjligheten att jobba hemifrån ökat ser vi en trend att många börjar tröttna på att jobba hemma och vill återgå till sin arbetsplats och sina arbetskamrater. Man saknar sina kollegor och en fysisk arbetsplats. 

Den upplevda stressen och oron har minskat

Färre medarbetare oroar sig för situationen kopplat till covid-19 och upplever även en minskad stress jämfört med i mars 2020. Detta kan förklaras av att man har bättre förståelse för hur Corona och den rådande situationen påverkar den enskilda individen. Man får får bra information från sin interna organisation likväl som externa kanaler om vad som gäller och hur läget uppdateras. Flera upplever även ett ökat förtroende för att den egna organisationen ska klara sig på ett bra sätt genom krisen.

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson