2024-02-09 13:29Bloggpost

Hur du kan använda SMART-principen i din hälsoresa?


Hur du kan använda SMART-principen i din hälsoresa? Har du ett långsiktigt mål att springa Broloppet? Hur du kan använda SMART-principen i din hälsoresa? Har du ett långsiktigt mål att springa Broloppet?

Öresundsbron som går mellan Sverige och Danmark byggdes 2000 och firar 25 år nästa år. Firandet innebär att de kommer att arrangera Broloppet 2025 som många ser fram emot under deras jubileumsår.

Öresundsbron - Varför byggdes bron mellan Sverige och Danmark?

Bron knyter samman länderna i många olika sammanhang, den möjliggör bland annat studentliv, arbetsliv samt kulturliv. Öresundsbron är en 15,9 km lång fast förbindelse, både över och under Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. 

Att bygga en förbindelse mellan länderna har funnits länge, men ett konkret förslag kom inte förrän 1800-talet. Det var förslag om både broar och tunnlar men inget av det blev av. Drygt 100 år efter att man funderat på en förbindelse så beslutades det 1991 att det skulle bli av och förslagen godkändes. 1995 blev anbuden klara och ett avtal tecknades för att bygga Öresundsbron som finns idag.

Ett unikt tillfälle - Broloppet 2025

Att Sverige och Danmark snart har förbundit sig i 25 år måste givetvis firas. Broloppet sträcker sig på en resa som är 21,0975 km. Detta är ett unikt tillfälle att delta då rutten vanligtvis bara är öppen för fordon. Den 15 juni 2025 är två körfält reserverade för löpare som deltar i loppet. 
 
Broloppet har endast arrangerats åren 2000, 2002–2006 och 2010. Nu snart 15 år senare blir nästa tillfälle. Från början var det tänkt att loppet som arrangerades av Malmö Allmänna Idrottsförening (MAI), skulle vara en engångstävling för att fira öppnandet av Öresundsbron, men så blev det inte. Fler brolopp arrangerades av MAI men år 2006 tog det stopp på grund av det ökade trafikflödet. Nästa år arrangeras det av företaget Øresundsbron som samarbetar tillsammans med MAI och Sparta Atletik & Løb i Köpenhamn.
 

Har du ett långsiktigt mål? - Utgå från SMART-principen

De flesta kan springa broloppet 2025 med ett och ett halvt års framförhållning med rätt inställning. Smarta mål? SMART-målstrategi fastställer exakta mål samt nyckeltal på ett lättillgängligt sätt. Det är en genomtänkt strategisk styrning för att uppnå sina mål.
 
Specifikt – Det första steget för att kunna uppnå målet är tydlighet. Var tydlig och specifik med vad dina mål samt förväntningar är. 

Mätbart – Sätt upp mätbara mål för att veta när du närmar dig ditt mål, annars vet du inte om du presterar på ett sätt som gör att du kan nå dina mål. På så sätt kan du se om du är på rätt väg eller behöver göra något annorlunda. 
 
Accepterat – Vad har du för slutmål? Sätt realistiska delmål för dig själv. Vilka steg måste du ta för att uppnå målet? Se till att du accepterar att dessa delmål och att ditt slutmål är ok. 

Realistiskt – Målen måste vara realistiska och relevanta. Om du sätter upp mål som är för svåra att nå så är det lätt att du tappar motivationen. Det är viktigt att hitta en bra balans då målen inte heller ska vara för lätta. 

Tidssatt – Det är mycket viktigt att du har en tidsram för dina mål. Det kan bestå av ett start/slutmål eller olika milstolpar. Ställ dig själv frågan: Är det genomförbart inom den givna tidsramen?

På följande sätt skulle ett SMART-mål kunna definieras:
”Inom tidsramen på 1,5 år ska vi uppnå att springa broloppet 2025. Detta uppnås genom att mina vänner och min tränare genomför planerade träningstillfällen vilket förväntas att resultera i ett mätbart utfall”.

Högt tryck på biljetterna

Intresset för att medverka i Broloppet har varit över förväntan. Trycket på biljetterna har varit högt, 40 000 platser finns och när anmälan öppnades var de beredda på att efterfrågan skulle vara stor men inte enorm. Drygt 100 000 köade för att få biljetter, trycket var så högt att sidan kraschade och alla biljetterna sålde slut efter 2 h.

Ökad medvetenhet kring hälsa och välmående

Varför var efterfrågan så hög? Idag är många människor alltmer medvetna om sin hälsa och välmående, vi tror att det kan vara en av anledningarna. Både privatpersoner och företag uppmuntrar till god hälsa men även individer inspirerar varandra. Eftersom loppet ligger längre fram i tiden har många en chans att lägga upp en långsiktig strategisk plan. Det handlar om att börja träna i tid och ha rätt vilja. Det kan vara så att många har ett mål att förbättra sin hälsa till broloppet medan andra vill göra det för att bevisa för sig själva att de kan göra något som de trodde var omöjligt. Varför vill jag springa loppet? Viktigt att reflektera och själv ställa sig den frågan.

Sociala medier är idag ett effektivt och kraftfullt verktyg för att nå ut till samt engagera en specifik målgrupp. Det möjliggör att informationen snabbt når ut till den målgrupp eller målgrupper man vill nå ut till. Broloppet är även ett unikt tillfälle, vilket också kan vara en bidragande faktor till att efterfrågan varit så hög.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.