2020-02-19 09:51Pressmeddelande

HRFORUM med fokus på medarbetarengagemang väckte mångas intresse

Hur pulsande medarbetarundersökningar kan stärka engagemanget

På HRFORUM i februari föreläste Christian Carlsson, marknadschef på Puls Solutions, som utvecklat en AI-baserad plattform för att mäta och driva medarbetarengagemang. Temat för dagen var ”Hur pulsande medarbetarundersökningar kan stärka medarbetarengagemanget”.

Christian Puls

–De organisationer som har högst medarbetarengagemang har generellt sett en högre lönsamhet, högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning jämfört med andra organisationer. Medarbetarengagemang är med andra ord långtifrån bara en HR-fråga, det är i allra högsta grad en affärskritisk fråga, säger Christian Carlsson.

Deltagarnas intresse för dagens ämne var överlag högt. Många var nyfikna på för- och nackdelarna med att använda sig av pulsande medarbetarundersökningar. Christian Carlsson talade bland annat kring fördelarna med att använda sig av pulsundersökningar.

Tydligt syfte är A och O

–Organisationer förändras idag snabbare än någonsin tidigare. Många jobbar mer agilt och i projektteam, vilket innebär att medarbetare kräver snabbare återkoppling. Det räcker inte längre att göra en årlig medarbetarundersökning. För många organisationer är det kritiskt att kunna följa upp att man är på rätt väg när man genomför olika förändringsprojekt genom att kontinuerligt checka av att man är på rätt väg och att satsningen har avsedd effekt, säger han.

Han understryker vikten av att ha ett tydligt syfte med pulsundersökningarna och lyfte på HRFORUM fram två huvudsakliga tillvägagångssätt. Den första modellen baseras på att företag genomför kontinuerliga pulsmätningar med jämna intervaller för att kontinuerligt kunna stämma av medarbetarengagemanget. Den andra modellen går ut på att göra en större årlig medarbetarundersökning som kompletteras med mindre pulsundersökningar under årets lopp.

–Båda modellerna har förstås för- och nackdelar. Om man bestämmer sig för att genomföra undersökningar relativt ofta så är det helt avgörande att medarbetarna är införstådda med varför undersökningarna genomförs. Nackdelen med att istället genomföra undersökningar mer sällan är att man riskerar att missa tidiga varningssignaler i organisationen, säger Christian Carlsson.

Undvik de vanligaste fallgroparna

Han tog också upp några vanliga fallgropar i samband med medarbetarundersökningar, bland annat att man genomför mätningar utan att först ha tydliggjort dess syfte för samtliga inblandade. Ytterligare en vanlig fallgrop är att chefer upplever att de blir kontrollerade via undersökningsresultatet eftersom det riskerar att peka ut medarbetargrupper som underpresterar.

–Det är inte bara chefen som ska driva frågan om medarbetarengagemang. Det är minst lika viktigt att varje medarbetare och team frågar sig vad de kan göra för att skapa bättre förutsättningar för sig själva och sitt team. Om man kopplar medarbetarengagemanget till organisationens affärsmål så har man ännu bättre förutsättningar att stärka engagemanget i sin organisation, säger Christian Carlsson.

Om du vill bolla idéer och tankar kring medarbetarengagemang och pulsmätningar så bjuder Christian dig gärna på en lunch. Kontakta honom på christian.carlsson@puls-solutions.se

Läs mer om Puls Solutions på www.puls-solutions.se

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson