2021-11-24 14:47Pressmeddelande

För- och nackdelar med en hybrid arbetsplats

Hybrid arbetsplats

Har ni ännu inte bestämt er för om ni ska ha en hybrid arbetsplats?

Före 2020 och perioden med covid-19 erbjöd alltfler arbetsgivare flexibla arbetsplatser där man både kunde jobba på distans och från kontoret; en hybrid arbetsplats. Men den vanliga arbetsplatsen dominerade fortfarande: enligt CPID var det endast 5% som jobbade hemma före perioden med covid-19.

Många organisationer hade olika anledningar och ”sanningar” till varför man inte fick arbeta på distans. Som bekant ändrades allt med covid-19 och under ett par veckor hittade man lösningar på hur man kan jobba på distans. 

Många medarbetare vill fortsätta att jobba på distans, i varje fall delar av arbetsveckan, och nu börjar vi återgå till våra fysiska kontor. 

Hur ska du som arbetsgivare agera nu? Ska du tvinga tillbaka alla till kontoret eller tillåta att man fortsätter att jobba på distans? 

Här är några för- och nackdelar med en hybrid arbetsplats.

En hybrid arbetsplats ger olika fördelar:

1. Kan öka medarbetarengagemang

Medarbetare som känner en frihet i att själv kunna välja varifrån man jobbar främjar medarbetarengagemang genom en ökad känsla av autonomi. Utmaningen för medarbetare på distans kan vara att man tappar samhörighetskänslan med sitt team. Det går att lösa genom att ses fysiskt på kontoret någon gång i veckan och även genom regelbundnda webmöten som ni säkert har haft under pandemin. 

2. Behöver inte så stora kontor

Man behöver inte ha någon fast arbetsplats till alla medarbetare när man jobbar i en hybridlösning. Därmed kan organisationer minska ner behovet av kontorsytor och sänka sina lokalkostnader.

3. Kortare pendlingstid och lägre transportkostnader

Ännu är det inte helt klarlagt vad ett ökat distansarbete kan innebära för miljön, men det kan bidra till både minskade utsläpp och minskad trängsel i trafiken. För medarbetarna finns vinster att hämta i form av minskad kostnad och tidsåtgång för pendling.

Nackdelar med en hybrid arbetsplats:

1. Kan få oss att känna oss ensamma när vi arbetar på distans

Det är inte alla människor som uppskattar att arbeta på distans. För vissa blir det ensamt och man har ett stort behov av att träffas och ses fysiskt med informella möten och pauser. För dessa medarbetare kan en hybrid arbetsplats innebära att man får en ökad känsla av ensamhet och minskad samhörighet med sitt team. Här är det viktigt att ha rutiner för hur man ska ses och kommunicera, även när man jobbar på distans.

2. Sannolikt en sämre arbetsmiljö när vi jobbar hemma

Vi har sannolikt inte samma infrastruktur hemma som vi har på vårt kontor. Det kan innebära sämre bord, stolar och kanske att vi blir störda av djur, barn som bråkar eller kräver ens uppmärksamhet. För många innebär det även ett ökat stillasittande när man jobbar hemma där man sitter framför datorn hela dagen. Man får inte de naturliga pauserna när man går mellan mötesrum eller till kaffemaskinen. 

3. De är fortfarande ett experiment att arbeta i en hybridlösning

Vi vet för lite om vad en hybrid arbetsplats innebär på längre sikt för prestationer och välmående. Får en hybrid arbetsplats negativa effekter på kulturen,  arbetsmiljön eller det mentala välmåendet? Det finns mängder av forskning och kunskaper om hur vi ska leda och agera på en arbetsplats där vi ses fysiskt, men det finns inte så mycket forksning på vad som händer i den hybrida arbetsplatsen.

Vi människor utvecklas hela tiden: vi utvecklas som team, ledare och medarbetare och vi människor är duktiga på att anpassa oss och hitta nya vägar. Se det hybrida kontoret som en del i er organisationsutveckling. Testa och lär er av vad som fungerar och vad som inte fungerar.

 


Om Puls Solutions

Pulsᐩ Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson