2018-06-14 13:58Pressmeddelande

Feelgood använder PulsMeter för att mäta och driva medarbetarengagemang

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag med ca 600 medarbetare. Verksamheten är främst inriktad på företagshälsa och bedrivs i hela Sverige med 50 egna anläggningar samt samarbetspartners.

Feelgood valde att arbeta med PulsMeter därför att där finns många fördelar med verktyget, bl.a att det inte bara mäter utan även driver medarbetarengagemanget. Den direkta återkopplingen till medarbetaren skapar engagemang och eget ansvarstagande.

“Pulsmeter är ett verktyg som vi kontinuerligt arbetar med och vi ser resultatet i realtid. Våra chefer kan direkt skapa en dialog med medarbetarna kring resultatet och deras handlingsplaner” säger Åse Bandling, HR-chef på Feelgood.

Vidare säger Åse att ”Det är väldigt enkelt och prestigelöst att arbeta med Puls Solutions. Vi uppskattar att Pulsmeter inledningsvis mäter alla delar inom arbetsmiljö och att man därifrån kan ”Pulsa” vidare och mäta de områden som man har prioriterat. Det är inte en traditionell undersökning och heller inte enbart ett Pulsverktyg.”

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka medarbetarengagemang, välmående och affärsresultat.

Vi finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar mot tuffare mål.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson