2016-09-12 16:11Pressmeddelande

ChaseXL och HR Agenten blir Puls Solutions för att öka avkastning på personalens engagemang hos våra kunder.

null

Engagerade anställda är ofta den avgörande skillnaden mellan de framgångsrika företagen och de mindre framgångsrika. I konkurrensutsatta branscher där erbjudandena är likartade är det energin i organisationen som är en av de främsta konkurrensfördelarna. Glöm årets personalenkät och tänk istället: hur är engagemangsnivå just nu och hur påverkar det våra verksamhetsmål, så kommer du nära vad ROE Meter innebär.

Det finns en mängd metoder för att mäta och följa upp verksamheten genom olika systemen för t.ex. bokföring, logistiks, kundservice, etc. Däremot finns det en stor brist i hur man mäter personalens engagemang. Personalenkäter en gång per år blir mer historieskrivning än operativa verktyg i vardagen.

Enligt modern forskning är 70% av medarbetarna i svenska företag helt eller delvis omotiverade på jobbet. Detta är en skrämmande hög siffra, både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv.

Puls Solutions är verksamhetskonsulterna som ”knäckt koden”. Vi har tagit fram ett digitalt verksamhetsstöd för kontinuerlig mätning av personalens engagemang med koppling till verksamhetens mål.

Ofta läggs ansvaret på cheferna att driva ett ökat medarbetarengagemang, detta är fortfarande viktigt, men personalen kan påverka sitt engagemang mycket mer på egen hand om man får uppmuntran och feedback. Metodiken och verktyget tydliggör på ett helt nytt sätt hur engagemanget i organisationen utvecklas över tiden och hur de påverkar verksamhetsmålen. Detta möjliggör för ledningen att snabbare och mer precist anpassa ledarskap, kommunikation och styrning. Verktyget coachar de anställda direkt så att man själv och tillsammans med kollegorna kan ta ansvar och med energi lösa vardagens utmaningar.

-Vi har redan ett flertal kunder, säger Tony Mohlin, medgrundare i Puls Solutions. Under mina 20 år i HR branschen har jag alltid drivits av att HRs arbete måste kopplas till verksamheten och mätbara verksamhetsmål. Men det har inte varit lätt, då det inte funnits en systematiserad återkoppling kring engagemanget på det sätt som det funnits ekonomiska styrtal. Lågt engagemang innebär stora kostnader för arbetsgivarna och missad potential att nå tuffare verksamhetsmål.

- Efter att ha studerat vilka aktörer som arbetar med området upptäckte vi ett hål i marknaden. Vi är vana vid att alltid kunna räkna hem våra insatser i riktiga pengar eller mätbara mål vilket är det som alla chefer har störst fokus på. Med vår metodik visar vi dels på vilka drivkrafter som finns för att nå tuffare mål och uppnår ett ökat medarbetarengagemang. Vi kombinerar våra kunskaper inom HR området och traditionell verksamhetskonsulting, säger Christian Carlsson, medgrundare Puls Solutions.

Fakta: Puls Solution startade 2016 och är en sammanslagning av Chase XL och HR Agenten. Tillsammans omsatte dessa båda bolag 10 Mkr under 2015. Kontoret ligger i Malmö på Skeppsbron 13 B. Målet är att omsätta 20 Mkr inom tre år. Delägare i Puls Solution är förändringskommunikationsbyrån Symbal, som även kommer att vara återförsäljare av Puls Solutions verktyg och tjänster. 

Vi finns därför att vi vill skapa framgångsrika och attraktiva verksamheter, med engagerade medarbetare, som kontinuerligt förbättrar sig och levererar mot tuffare mål.

Vi mäter de faktorer som påverkar individens och organisationens engagemang och välmående kopplat till dina verksamhetsmål, vi analyserar, ger insikter och riktlinjer.

Tillsammans med dig tar vi fram en strategi för hur vi kontinuerligt ska mäta, förbättra och upprätthålla ett högt engagemang och kopplar ihop detta till dina verksamhetsmål.

Vi finns med och implementerar strategin och säkerställer en process för kontinuerliga förbättringar för ökat engagemang och välmående som leder till mätbara verksamhetsmål. Vi kallar detta avkastning på engagemang – Return On Engagement.

För mer info besök: www.puls-solutions.se


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson