2022-01-26 12:56Pressmeddelande

8 nya forskningsbaserade frågor för att mäta och jobba med inkludering

Mäta och jobba med inkludering

Att mäta och jobba med inkludering är inte bara bra för organisationen - det är det rätta att göra för mänskligheten.

Därför prioriterar massor av arbetsgivare olika initiativ för att öka mångfald och inkludering.

I samarbete med konsulterna Mitt Liv - specialister på mångfald och inkludering erbjuder vi nu ett frågepaket att använda sig av i Pulsᐩ för att mäta och jobba med inkludering.

Vad innebär inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och värderas för det som gör dem unika, men också samtidigt kan uppleva en tillhörighet med de andra på arbetsplatsen.

Vad ger det för värde att jobba med inkludering?

En hög nivå av inkludering är viktig för att du ska må bra på din arbetsplats, vilket i sin tur är en grundförutsättning för att du ska kunna göra ditt jobb väl, men också för att en organisation ska få ut all potential (affärsnytta) ur sina medarbetares många olikheter (mångfald).

Konsultbolaget Mitt Liv har tagit fram 8 forskningsbaserade frågor inom två kategorier för att mäta och jobba med inkludering som nu finns att använda i Pulsᐩ. Frågorna i inkluderingsmätningen baseras framförallt på två studier: ”Inclusion and diversity in work groups: A review and model for future research” samt ”Work group inclusion: Test of a scale and model”.

Frågorna grupperas i två kategorier "Grupptillhörighet" och "Värdet av unikitet".

Vad menas med kategorin grupptillhörighet?

Grupptillhörighet syftar till vårt mänskliga behov av att tillhöra en grupp, och att känna en samhörighet och en gemenskap med personerna i den gruppen.

Vad menas med kategorin värdet av unikitet?

Med unikhet menas en individs unika egenskaper - något som en person har som gör dem olik andra. Att värdesätta någons unikhet handlar om att med nyfikenhet intressera sig för sina medarbetares unika egenskaper och intressen, d.v.s. det som gör att individen skiljer sig åt från andra i gruppen.

 

 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.