2019-05-02 10:19Nyheter

Polisförbundet vill agera proaktivt

null

Polisförbundet vill agera proaktivt i frågor kopplat till arbetsmiljö och medarbetarengagemang

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund för poliser där 94% av alla aktiva poliser är medlemmar. Ungefär 1300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

”Vi har tidigare använt oss av traditionella undersökningar som genomfördes med ett par års mellanrum. Medarbetarna upplevde inte det som proaktivt och tillräckligt motiverande, resultaten dröjde och det upplevdes inte vara en del av vardagen. Med PulsMeter kan vi som organisation kontinuerligt mäta hur medarbetarna upplever arbetsmiljön/platsen och få insikter i realtid för att kunna agera proaktivt” säger Ann Westman, administrativ chef på Polisförbundet.

På polisförbundet har man tagit fram mål och arbetar fokuserat med ett i taget för att mäta av om de tar sig framåt i frågan. ”Vi har valt att göra Pulsmätningen ca 3 ggr/år, då hinner både chef och medarbetare utföra de aktiviteter som skapar engagemang och förståelse för organisationen, målen och arbetsmiljön” säger Ann.

Vidare menar Ann att fördelarna med PulsMeter är att det är ett verktyg som de själva förfogar över: ”vi får snabbt återkoppling och kan känna av hur organisationen mår. Verktyget stöttar medarbetarna att ta ansvar och se till att chefen fokuserar på rätt saker, det skapar engagemang för alla anställda. Det blir en naturlig del i vår vardag och alla känner av att frågorna finns på agendan.”

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson