2019-08-02 10:28Nyheter

JAMBIZ Group använder Puls för att skapa engagerade medarbetare

null

JAMBIZ Group använder Puls för att skapa engagerade medarbetare

JAMBIZ Group är en plattform och ett nätverk som skapar tillväxt och utveckling för svenska konsultbolag. JAMBIZ Group består av framgångsrika specialistbolag som delar värderingar, företagskultur och utvecklingsmål: ProgressLEAD, Proceed, ValiLEAD, SPRINTA, XBUS och PROSPEAR IT, m.fl.

”Engagerad personal är grundläggande för att vi ska fortsätta ett leverera ett högt värde till våra kunder. Vi har tidigare testat mer traditionella medarbetarundersökningar där vi fick massor av data och analyser. Vår utmaning var att veta vad exakt vi skulle agera på för att få största möjliga effekt. Våra chefer har inte tid att sätta sig in i all data och alla analyser utan vi behövde ett enkelt verktyg som pekar på vad som är viktigast för oss. Vi valde att arbeta med Pulsplattformen eftersom den är väldigt enkel att använda och snabbt ger oss prioriteringar på vad som är viktigast för oss att arbeta med, både styrkor och förbättringsmöjligheter. Dessutom skapar Pulsplattformen delaktighet hos medarbetarna för hur man själv kan vara med och påverka” säger Jörgen Lindahl, koncern VD på JAMBIZ Group.

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson