2012-04-16 15:00Nyheter

Handelskammaren and Symbal Chase perform benchmark project

null

To increase the knowledge and improve your strategic differentiation in the purchasing area, Handelskammaren and Symbal Chase have developed a unique offer for mid-sized companies who wants to know their strengths and weaknesses compared to other companies. The benchmark is done through one hour interview and is free of charge! Please contact us if you are interested in to participate!


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson