2019-04-02 10:15Nyheter

BTJ använder PulsMeter för att främja transparent kommunikation i linje med sin företagskultur

null

BTJ använder PulsMeter för att främja transparent kommunikation i linje med sin företagskultur

Genom att göra kunskap och kultur tillgängligt för fler arbetar BTJ för ett inkluderande samhälle. På BTJ tror man på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, film och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Vi ställde några frågor till Sofie Ahlbom, HR Chef på BTJ, kring hur de arbetar med PulsMeter.

Varför valde ni att arbeta med PulsMeter?

– På BTJ har vi valt att använda oss av PulsMeter då vi anser att det är ett verktyg som främjar transparent kommunikation i linje med vår företagskultur. Det ger en bra överblick över vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö. När medarbetarna svarar på mätningarna kan cheferna kontinuerligt och tydligt få en översikt angående medarbetarnas upplevda situation samt se vad de just där och då behöver arbeta med i sitt team för att ett högre engagemang och gemensam målbild ska skapas.

Hur arbetar ni med PulsMeter?

– Vår avsikt med PulsMeter är att använda det som ett verktyg i vårt vardagliga och kontinuerliga arbeta beträffande den organisatorisk och sociala arbetsmiljön.

Vilka är fördelarna med att arbeta med Puls Solutions?

De fördelar vi ser med Puls Solutions är att verktyget ger en tydlig bild kring hur situationen just nu ser ut i teamet och i organisationen samt att det är ett bra verktyg att använda i det vardagliga och kontinuerliga arbetet med företagets arbetsmiljö.

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson