2020-10-14 12:50Bloggpost

Var omtyckt och öka ditt och andras medarbetarengagemang

Omtyckt som medarbetare

Att ha kollegor som tycker om och respketerar en är viktiga faktorer för ett högt medarbetarengagemang både hos dig själv och hos dina kollegor.

De flesta människor vill vara omtyckta av andra, känna sig uppskattade av sina kollegor och sin chefer. Ibland är vi såklart i situationer där det inte går att vara omtyckt av alla, t.ex p.g.a ett beslut vi fattar eller att vi agerar på ett sätt som inte alla uppskattar. 

Det är inte meningen att man ska agera och besluta på ett sätt bara för att man ska bli så omtyckt som möjligt. Meningen är heller inte att vi ska vara alla till lags och undvika konflikter bara för sakens skull. Men om vi i grunden försöker vara och agera på ett sätt som gör oss omtyckta och respekterade så blir det så mycket enklare att få med oss kollegor och medarbetare i olika beslut och förändringar. Medarbetare som tycker om och respketerar varandra skapar också förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang. 

I grunden är det ganska enkelt att agera på ett sätt så att man är lätt att tycka om. De mest omtyckta och respekterade medarbetarna är även de som är de mest ärliga medarbetarna.

Att vara ärlig och agera ärligt är nyckeln för att bli respekterade och även omtyckt. 

De mest ärliga medarbetarna är också oftast de mest omtyckta och respekterade medarbetarna eftersom de oftast agerar rättvist, omtänksamt, modigt, respektfullt, lyssnande och visar integritet. Ärliga personer spelar inte "sociala spel” eller försöker manipulera andra, de har ingen dold agenda.

Omtyckta och respketerade medarbetare är transparenta och öppna med information och berättar sanningen. På en arbetsplats spelar det faktiskt mindre roll hur duktig, smart eller tekniskt kunnig en medarbetare är om andra inte kan tycka om eller respektera hen i samarbetet med andra. Det uppstår ofta konflikter och negativa kommentarer bakom ryggen på medarbetare som inte är ärlig. Denna misstro är såklart en stor fara för medarbetarengagemanget och i slutändan organisationens affärsresultat. 

Vill du vara en medarbetare som även är omtyckt och respekterad så var ärlig och agera ärligt.

Vill du bli ännu vassare som ledare? Prenumerera på vår blogg här.

Lycka till och hör såklart av dig om du undrar något!


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en engagemangsplattform, Pulsplattformen – chefens bästa vän.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson