2020-04-16 17:03Bloggpost

Vad du som ledare kan göra för att skapa en bra kultur när du leder på distans

null

Idag finns det många böcker och guider kring hur man leder på distans. Att leda på distans är svårt och du som ledare måste aktivt arbeta med detta för att lyckas.

Här är tre konkreta tips på vad du som ledare kan göra för att skapa en bra kultur när du leder på distans:

  • Se till att alla vet vad som händer: Ditt team behöver hela tiden får information om vad som händer och sker i er organisation. Du bör kommunicera oftare och mer om vad som händer eftersom när medarbetarna jobbar hemifrån ensamma, kan det ibland kännas lite som att man har lämnat moderskeppet och tappat kontakten med den övriga organisationen. Medarbetarna undrar vad som händer på företaget rent allmänt, vad händer med kunder, vad händer med produkter och tjänster och med era mål. En tydlig kommunikation kring detta är oerhört viktig.
  • Var öppen med hur det går för er verksamhet: Under osäkra perioder kan medarbetare bli mycket nervösa för hur det går med er försäljning och era leveranser. Hur går det för vår verksamhet? Kommer mitt jobb att finnas kvar i nästa vecka? I tidningar och media talas det om olika stödpaket och det är viktigt att kommunicera kring vad som gäller hos just er. Dämpa oron genom att vara öppna och ärliga med vad som gäller hos er.
  • Var lika tillgänglig för alla: När man jobbar hemma så är det svårt att se vilka samtal som pågår och vad som diskuteras mellan dig och andra medarbetare i ert team. Ibland kan människors fantasi spåra iväg. Du som ledare måste vara lika tillgänglig för alla. När du har dina teammöten, sträva efter att inkludera och balansera tiden då man får komma till tals, så att alla känner sig sedda och hörda.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson