2020-10-07 06:42Bloggpost

Utveckla ert ledarskap genom interna ledarforum

Ledarforum

Ledarskapskurser och ledarskapsprogram är ofta det verktyg som används mest för att utveckla ledarer i olika organisationer. Det är inget fel med det och många gånger ger en kurs tid för reflektion, nya insikter och möjligheter att bygga nätverk, internt och externt.

Ibland missar man de resurser och den kompetens som redan finns på sin egen arbetsplats. Nyttja dessa resurser, erfaremheter och kunskaper genom att ha egna interna ledarforum ett par gånger om året. 

Såhär kan du genomföra ett ledarforum: 

Förklara syftet

Definiera och förklara syftet med ert ledarforum. Det bör vara ett forum där ledare möts för att på ett prestigelöst sätt dela erfarenheter,  lära sig av varandra för att utvecklas som ledare. Det är viktigt att du förklarar syftet med ett ledarforum innan du startar upp det så att alla förstår varför ni har detta och vad det ska leda till.
 

Bestäm när och hur ofta 

När och hur ofta ska ni ha ett ledarforum? I vilken form ska det vara? Ska ni ses fysiskt eller via ett webbmöte? Sätt formerna för ert ledarforum. Många kombinerar fysiska möten med virtuella möten.
 

Dela in grupper

Dela in ledarna i olika grupper. Om möjligt så blanda de som har samma chef och sitter i samma ledningsgrupp (det kan ibland vara prestige mellan dessa ledare). Mixa olika kompetenser och ledare från olika delar av organisationen. 
 

Sätt en agenda

Bestäm hur agendan för era ledarforum ska se ut. Ett exempel på en agenda är att ni börjar med en talare som håller ett föredrag för alla grupper kring ett relevant ämne inom ledarskap. Komplettera sedan med "break out sessions" och gruppdiskussioner.
 

Gruppdiskussioner

Samla ledarna i de olika grupperna. Inled gärna diskussionerna med att var och en får reflektera över sitt eget ledarskap sedan sist ni sågs. Det kan man t.ex göra genom att var och en får fundera på: vad har fungerat bra i mitt ledarskap sedan sist? vad har fungerat mindre bra i mitt ledarskap? Är det något du som ledare vill göra mer av i ditt ledarskap? Är det något du vill göra mindre av? Är det något du behöver hjälp med i ditt ledarskap för att blir bättre eller lösa en utmaning som du brottas med? Låt varje ledare få komma till tals. Lyssna aktivt och stötta varandra. Avsluta gärna med att var och en får säga något som de ska göra mer av tills nästa gång kopplat till sitt ledarskap och något som man ska göra mindre av.
 

Bestäm tid för nästa möte

Bestäm var och när ni ska ses nästa gång och om något ska förberedas till nästa ledarforum. Förberedelser kan t.ex vara att man ska ha reflekterat över sin senaste pulsmätning, man ska ha funderat på något man vill utveckla i sitt ledarskap, en bok man ska ha läst, etc.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en engagemangsplattform, Pulsplattformen – chefens bästa vän.