2021-08-30 12:05Bloggpost

Tror du att kreativiteten ökar för att ni är tillbaka på kontoret?

Många organisationer funderar på hur man ska återgå till kontoret eller fortsätta att jobba på distans. Flera har insett att distansarbete fungerat väldigt bra, både för medarbetarnas engagemang och välmående samt för prestationen i olika team. 

En del saknar att träffa sina kollegor och en hybridlösning där man kombinerar hemarbete med arbete tillbaka på kontoret är på mångas agendor. 

Vissa hävdar att man måste komma tillbaka till kontoret 100% igen, som man gjorde före pandemin, för att kreativitet ska öka. Argumentet är ibland att kreativiteten ökar när man har många informella möten och när man nätverkar med sina kollegor i kontorslandskapet.

Spontant låter det kanske helt rätt, bortsett från en sak. Det finns inga bevis för att slumpmässigt informellt nätverkande och informella möten på arbetsplatsen faktiskt leder till ökad kreativitet. Faktum är att studier tvärtom visar på motsatsen, d.v.s. att det motverkar kreativiteten.

Är vi mer kreativa när vi träffas informellt?

Enligt en studie där 42 000 kontorsarbetare deltog så ökar inte kreativiten av informella möten. Målet för forskarna i denna studie var att testa påståendet att öppna kontorslandskap kommer att leda till mer interaktion och därför mer spontan kreativitet på en arbetsplats. Men svaret från studien var: nej, spontant nätverkande på kontoret ökar inte kreativiteten.

Istället för att främja kreativa samtal, visade studien att informell kommunikation i öppna kontorslandskap bara leder till att människor gör allt för att inte bli störda. ”Våra resultat motsäger kategoriskt att öppna kontorslandskap förbättrar kommunikationen mellan kollegor”, konstaterade forskarna.

Behöver du mer bevis? Kolla in den här här Harvard-studien som visar att när företag bytte till öppet kontorslandskap, minskade interaktioner mellan kollegor hela 76% men användningen av e-post och meddelanden ökade. 

Dessa studier fokuserar särskilt på bullriga kontorslandskap, men studierna tyder på att öppna kontorslandskap, som man många gånger designat för att främja spontan informell kommunikation, faktiskt gör så att människorna kommer längre ifrån varandra. 

Detta behöver såklart inte vara en anledning till att man inte ska komma tillbaka till kontoret. Ditt team kanske gillar att arbeta i öppna landskap. Kontoret är kanske dessutom mindre distraherande än hemarbete för vissa, eller det kan finnas särskilda skäl för att det är mer praktiskt att fysiskt ses i ert team. 

Men om det huvudsakliga argumentet till att ni ska vara mer på kontoret för att du tror att det leder till mer spontan interaktion och därför mer kreativitet, så bör du nog fundera en gång till. 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson