2020-04-23 16:30Bloggpost

Tips på vad du som chef kan göra när du känner brist på motivation

null

I orostider är det lätt hänt att man känner en brist på motivation jobbet. Det gäller även dig som chef. Det kan såklart påverka dina medarbetare såväl som ditt eget välmående så detta bör du agera på.

Det finns ingen enkel väg för hur du motiverar dig själv. Men där finns små saker som du kan göra så att du steg för steg, kan höja din motivation. Här är några tips på hur du kan göra.

Fundera på vad det var som motiverade dig när du fick din roll

Vad var det som motiverade dig från början att tacka ja till jobbet i din roll som du har nu? Kanske ville du lära dig nya saker? Kanske var det möjligheten att få jobba med bra människor? Kanske var det utmaningen att få leda andra? Oavsett vad det var som fick dig att brinna för ditt nya jobb - fundera tillbaka på detta och fundera på hur detta kan motivera dig idag.


Fråga människorna som drar nytta av ditt arbete idag

Vilka är dina kunder idag? Interna som externa kunder. När du som chef känner dig omotiverad är det lätt att glömma de som behöver dig och de som du har hjälpt och gett värde till. Det kan vara kunder som är tacksamma för dina tjänster eller medarbetare som är tacksamma för att du coachar, stöttar, ser och hör dem. Att komma ihåg dessa människor - och kanske till och med kommunicera mer med dem nu under tider med distansarbete, kommer att öka din motivation, testa!


Ta ett steg tillbaka och reflektera varje dag

Att ta ett steg tillbaka och reflektera ger dig en ny syn på tillvaron. Tid för reflektion och eftertanke är viktigt när man vill utveckla sig själv och sitt ledarskap och sin motivation. Även i dessa oroliga tider kan du säkert hitta 30 minuter för att ta ett steg tillbaka och reflektera över situationen, istället för att bara gräva ner dig i det dagliga arbetet. Lyft blicken och fundera på vilka möjligheter som den nuvarande situationen ger dig, hur kan du dra nytta av att t.ex leda på distans? 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson