2020-05-11 14:25Bloggpost

Så lyckas du med en pulsande medarbetarundersökning

null

Funderar du på eller har du redan kört igång en pulsande medarbetarundersökning?

Att börja med en pulsande medarbetarundersökningar är något många organisationer redan har gjort och andra kanske funderar på att börja att göra. Men att bara börja ställa en massa frågor och mäta oftare kommer inte att hjälpa er till ett ökat medarbetarengagemang. Det handlar om vad ni gör före undersökningarna, under tiden ni kör dem och efter att ni har ett resultat för att verkligen lyckas.

Här är ett recept på hur du når framgång med en pulsande medarbetarundersökning:

Inse att det är ett förändringsprojekt som ska genomföras

Införandet av en pulsande medarbetarundersökning är ett förändringsprojekt där ni bör ta fram ert syfte och önskade resultat med det nya arbetssättet. Det är inte bara ett nytt verktyg som ska införas utan även en metodik i hur ni arbetar. Fundera på vilka styrkor och svagheter som ni har i er organisation. Hur vill ni jobba med medarbetarengagemang? Vilka behöver du prata med och vilka aktiviteter behöver ni genomföra hos er för att lyckas med införandet?

Förklara syftet för cheferna så att de förstår varför

Involvera cheferna redan från start och förklara syftet (varför vill ni ändra ert arbetssätt): en pulsande medarbetarundersökning ska vara chefens bästa vän - inte ett kontrollverktyg för ledningsgruppen eller HR.

Förklara syftet för medarbetarna så att de förstår "what's in it for me"

Förklara syftet för medarbetarna med den pulsande medarbetarundersökningen så de förstår varför ni inför detta: vad ger det mig som medarbetare? Varför ska jag vara med och delta och svara på frågor ofta? Vad kommer att ske efter att jag har svarat på frågorna? Varför ska vi mäta oftare nu än innan?

Walk the talk

Se till att ledningen och cheferna agerar på det sätt som ni har sagt att ni ska göra och att det inte bara blir en pappersprodukt. Om verktyget ska vara chefens bästa vän - se till att stötta cheferna i hur de kan arbeta och utveckla sitt eget ledarskap, sina team och sina medarbetares självledarskap. Agera på det sätt som ni har lovat medarbetarna och cheferna, och för allt smör i Småland - skäll inte ut medarbetarna om de har svarat ärligt och ni har fått ett lågt resultat! Ni har bett om deras åsikt, de har tycket till - agera tillsammans. 

Inför förändringen i mindre steg och jobba agilt

Om inte organisationen är redo att jobba agilt så mät inte för ofta i början. Då är det hög risk för att det bara blir för mycket. "Man ställer en massa frågor men ingen bryr sig om svaren. "Börja istället med färre mätningar och öka upp efterhand som ni kommit in i processen - sen kan ni mäta varje vecka om ni vill.

Prata om resultatet löpande och agera när och där det behövs

Ni behöver inte skapa nya åtgärdslistor varje gång som ni gör en mätning. Det kommer ni inte att hinna med. Om ni mäter löpande så bör ni även reflektera över ert resultat löpande. Ni behöver inte ta actions hela tiden men se till att ni pratar om resultatet i era team och agerar när och på de områden som ni behöver.

Driv tre parallella processer för att lyckas, på riktigt!

Många som jobbar med medarbetarundersökningar fokuserar mest på vad teamet ska göra tillsammans för att öka medarbetarengagemang. Det är bra. Men det som har störst påverkan på medarbetarengagemang är ofta medarbetarens självledarskap och chefens ledarskap. Därför rekommenderar vi att du driver tre processer löpande för att lyckas: vad medarbetaren själv kan göra, vad teamet kan göra och vad chefen kan göra i sitt ledarskap.
Du kan mäta en gång om året eller varje vecka men om inte chefen vet vad hen ska göra med mätdatan och om inte medarbetarna är med och tar ansvar så kommer inget att hända.

Så det viktiga är hur du jobbar med medarbetarengagemang och väljer den mätmetod som passar bäst in för just din organisation.

Lycka till och hör såklart av dig om du undrar något 🙂

Vill du bli ännu vassare som ledare? Ladda ner en gratis guide på hur du skapar bra förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang.

Lycka till!


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson