2024-05-29 07:20Bloggpost

Pulsᐩ – Din nyckel till ett högt medarbetarengagemang

medarbetarengagemangmedarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är grundstenen i en organisation som vill ha medarbetare som mår och presterar bra. Pulsᐩ är en plattform för att mäta och driva eget ansvar och medarbetarengagemang, och Pulsᐩ används av cirka 80 000 medarbetare årligen där man svarar på olika pulsmätningar och arbetar med sina aktiviteter. Genom att titta på genomsnittliga värden från olika kategorier hos samtliga våra kunder mellan april 2022 och april 2024 kan vi se betydande procentuella ökningar som belyser värdet av att arbeta med Pulsᐩ.

Några nyckelförbättringar, april 2022 till april 2024 i olika engagemangs- och välmåendedrivare

🌟 Engagemang: Ökade med 4,0%

Högre engagemangsnivåer tyder på att medarbetare är mer involverade och engagerade i sitt arbete. Detta är avgörande för produktiviteten och organisationens övergripande framgång.

😊 Välmående: Ökade med 5,6%

Ett ökat välmående återspeglar en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv och bättre hälsostöd, vilket är avgörande för att hållbart kunna prestera på jobbet.

🏋️‍♂️ Autonomi: Ökade med 3,8%

Högre autonomi innebär att medarbetare känner sig mer delaktiga, har möjlighet att påverka, ta initiativ och fatta beslut. Denna ökning kan till exempel leda till högre innovation inom teamen.

🗣️ Feedback: Steg med 9,7%

En förbättrad feedbackmekanism innebär att medarbetarna får mer konstruktiv feedback, vilket hjälper dem att växa och prestera bättre. Detta kan också förbättra kommunikationen och förtroendet inom organisationen.

🗨️ Kommunikation: Ökade med 5,5%

Bättre kommunikationspoäng indikerar tydligare och mer effektiva interaktioner på arbetsplatsen. Detta kan leda till färre missförstånd, ökat förtroende och mer sammanhållna team.

👥 Ledarskap: Steg med 4,0%

Förbättrade ledarskapspoäng återspeglar bättre ledningsmetoder och ledarskapsutvecklingsinitiativ. Effektivt ledarskap är avgörande för att vägleda team och driva organisationsmål.

Varför ska man arbeta med Pulsᐩ

Data från 2022 till 2024 visar tydligt att organisationer som använder Pulsᐩ har upplevt betydande procentuella ökningar inom olika områden som främjar medarbetarengagemang. Genom att tillhandahålla en plattform som bl.a ökar autonomi, kompetens, feedback och i slutändan engagemang och välmående, hjälper Pulsᐩ till att skapa en mer motiverad, produktiv och engagerad arbetsstyrka. Detta leder i sin tur till bättre organisatorisk prestation och en konkurrensfördel på marknaden. All benchmarkdata på samtliga kategorier och index finns tillgänglig för våra kunder i Pulsᐩ. Där kan man jämföra sina egna resultat med benchmark.

Att investera i Pulsᐩ handlar inte bara om att samla data och åsikter; det handlar om att skapa ett underlag för en diskussion och aktiviteter som sedan främjar en kultur där medarbetarna mår bra och utvecklas. Med kontinuerliga förbättringar och fokus på viktiga engagemangsdrivare visar sig Pulsᐩ vara en ovärderlig tillgång för alla organisationer som vill öka medarbetarnas engagemang, välmående och produktivitet.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre. Vi erbjuder Pulsᐩ – teamets bästa vän.