2019-12-03 10:44Bloggpost

Ola Serneke brinner för människor och affärer – inspireras av hur Ola arbetar med medarbetarengagemang

null

Inspireras av hur Ola Serneke arbetar med medarbetarengagemang

Ola Serneke är ägare och VD för byggkoncernen Serneke med ca 1200 anställda och Ola brinner för människor och affärer.

Här ger Ola dig sin syn på medarbetarengagemang och även konkreta tips på hur du kan jobba med medarbetarengagemang i din organisation.

  • Vad innebär medarbetarengagemang för dig?

”Detta är det absolut viktigaste vi har i vårt bolagsbyggande. Vi skall vara ett bolag med personal som är ”kött och blod” och där varje person känner att deras engagemang påverkar och att de får ansvar får frågor.

Vi vill få ner så mycket av affären så långt ner i organisationen som möjligt. Att låta personer lokalt ha hand om affären för att skapa entreprenörsdrivet.

Vi använder oss av veckovisa temperaturmätningar, för att hela tiden mäta medarbetarengagemang och känslan i bolaget.”

  • Vilka är dina främsta tips till organisationer som vill driva medarbetarengagemang?

”Viktigaste är att få folk att känna att de påverkar och att de som vill får vara med att bestämma men att vi som bolag hjälper dem med utbildning, stöd och tydligt ansvar / delegerar på rätt nivå.”

  • Vilka anser du är de största fallgroparna som man bör undvika när man arbetar med medarbetarengagemang?

”Man måste tillse att medarbetarna är rätt för sin position. Att låta en person som inte har rätt kunskaper eller erfarenhet få för mycket ansvar via en befattning med uppgifter som de ej är vana vid, kan skapa jättebekymmer.

Det är lätt att befordra någon för deras engagemang mm men man måste vara hård i rannsakan om vad som är rätt för personen egentligen.”

Vill du höra mer om hur Ola arbetar med ledarskap och medarbetarengagemang så vill vi varmt rekommendera detta avsnitt av Framgågspodden.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson