2020-06-17 16:04Bloggpost

Hur du som är yngre chef lyckas att leda äldre medarbetare

null

Att bli chef i tidig ålder är ofta väldigt utvecklade men kan även innebära utmaningar som du behöver hantera. Kanske förväntade sig någon av de äldre och mer erfarna i teamet att få rollen som du fick, kanske tycker någon att du inte är lika erfaren eller inte kan lika mycket som någon av de äldre i teamet. 

Här kommer några tips till dig som leder äldre medarbetare:

Att bygg förtroende är viktigt

Att bygga förtroende som ledare är lika viktigt vem du än leder - gammal som ung. Förtroende är grunden för att lyckas med medarbetarengagemang såväl som att nå affärsmål. Ett sätt att bygga förtroende hos dina medarbetare är att ge dem en trygghet i att du tillåter olika frågor och funderingar. Lyssna på dina medarbetares tankar och ge dem beröm så ofta du kan. Och när du ger feedback, kritisk eller positiv, undvik att kommentera något som har med dina medarbetares ålder att göra. 


Lyssna på dina mer erfarna medarbetare och dra nytta av deras kunskap

De medarbetare som har arbetat längre än vad du har, har säkert mycket kunskap och erfarenheter som skulle kunna gynna er. Även om du är chef så innebär inte det att du alltid vet bäst. Gör klart för dina medarbetare att du är öppen för deras feedback, deras tankar och idéer och dra nytta av detta. 


Kommunicera olika till olika medarbetare

Bara för att du gillar att kommunicera över digitala medier så kanske inte alla dina medarbetare tycker att detta är det bästa sättet att kommunicera på. Fråga istället hur de vill kommunicera: för vissa är fortfarande ett telefonsamtal eller fysiskt möte så mycket bättre än ett meddelande i en chat. Att fråga och anpassa ditt sätt att kommunicera efter dina medarbetares önskemål kommer att bygga starka relationer.


Utmana dina antaganden om dina äldre medarbetare

Ibland gör yngre chefer en massa antagande om att äldre medarbetare inte går att anpassa eller att förändra - oavsett om det betyder att man är obekväm med ny teknik eller mindre öppen för nya idéer. Så är det oftast inte i verkligheten. Det viktigt att utmana dina antaganden om du vill ha bra relationer med dina medarbetare. Var istället öppen och flexibel med hur var och en löser sina arbetsuppgifter - det finns olika arbetssätt att nå målen och så länge de är effektiva och att arbetet ger bra kvalité så är det väldigt positivt för dina medarbetares engagemang om de får vara med och påverka hur de ska arbeta.


Det är du som är chef och det är du som är ansvarig

En tendens hos vissa chefer som har äldre medarbetare är att "tona ner" sig själva eftersom de är medvetna om åldersskillnaden och kanske känner att man inte har lika mycket erfarenheter som sina medarbetare. Bara för att du är en bra lyssnare och låter dina medarbetare ha inflytande över hur ni löser era uppgifter, innebär inte detta att du kan låta allting bara låta gå på som var och en vill. Det viktigt att du i slutändan agerar som en ledare, det är du som är chef vilket inkluderar att veta när du ska vara en bra beslutsfattare. Kom ihåg att du har en ledarroll av en anledning.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson