2020-01-24 11:15Bloggpost

Fem sätt att tänka som framgångsrika ledare

null

Fem sätt att tänka som framgångsrika ledare

Det finns många ledare men tyvärr är inte alla ledare framgångsrika ledare. Vad innebär det att vara en framgångsrik ledare? Enligt vår mening så är en framgångsrik ledare en person som skapar förutsättningar för både ett högt medarbetarengagemang och ett högt affärsresultat.

Här är fem sätt att tänka som en framgångsrik ledare:


Tänk inte bara på dig själv - tänk minst lika mycket på andra

Många ledare uttrycker sina hopp och ambitioner i termer som "Jag hoppas att jag får" eller "Jag vill göra", förstår framgångsrika ledare att det är "vi" som går före "jag". De inser att det är deras team, de människor de leder, som är viktigast för deras egen och verksamhetens framgång.

Fokusera på lösningar istället för problem

Problem finns överallt och de drar ofta till sig vår uppmärksamhet, men de försvinner inte utan lösningar. Att veta att saker inte fungerar är ett bra första steg men inget mer. Framgångsrika ledare förstår att fokusering på problem ger fler problem men att fokusera på lösningar öppnar möjligheter.

Istället för att främja sin individuella framgång arbetar de för att bygga ett framgångsrikt team

Vissa människor tänker på framgång som något som ska uppnås som en individ och tror att om något bra händer är det för att de själva fick det att hända. Framgångsrika ledare förstår att de olika styrkorna hos ett team är nyckeln till att skapa framgång. Framgångsrika ledare tror stenhårt på att "tillsammans kan vi göra fantastiska saker".

Gör det enkelt och fokusera

Det är lätt gå djupt i detaljer och komplicera saker. Framgångsrika ledare har å andra sidan förmågan att eliminera det onödiga så att de kan fokusera på kärnfrågan. På så sätt löser de problem snabbt och effektivt.

Fundera inte på vem som har rätt, fundera på vad som är rätt

Genom att vägra att se konflikter när det gäller vem som har rätt och vem som har fel, vet framgångsrika ledare att det handlar om att arbeta tillsammans för att föra saker framåt och göra det rätt. De analyserar frågor, inte människor.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson