2020-10-02 08:18Bloggpost

Fem ledarvanor som får medarbetarnas engagemang att blomstra

Ledarvanor som får medarbetarengagemanget att blomstra

Vilka vanor har du som ledare? Kanske är du mer erfaren ledare eller är du helt ny som ledare? Vi utvecklas alltid som ledare, oavsett hur länge du varit ledare. Du kan styra din egen utveckling och bestämma om du vill bli bättre eller sämre :) 

Bra ledarskapsvanor är verkligen grundläggande för ett högt medarbetarengagemang, välmående och affärsresultat på din arbetsplats så ta kommandot äver dina egna vanor för att skapa en blomstrande arbetsplats.

Här är några vanor som garanterat utvecklar ditt ledarskap i rätt riktning, om du utför dem vill säga: 

Visa förtroende för dina medarbetare

Förtroende är grundläggande för att ditt team ska kunna må br, utvecklas och prestera. Det är viktigt att du som ledare visar och har förtroende för ditt team och dina medarbetare. Du måste kunna lita på att de kan lösa sina arbetsuppgifter så bra som möjligt. Visa uppskattning och stötta dem när de behöver det från dig. 
 

Kommunicera öppet

Öppenhet i kommunikation och i hur du agerar som ledare är otroligt viktigt för att skapa förutsättningar för ett högt förtroende hos dina medarbetera och ditt team. Kommunicera öppet om positiva och negativa nyheter, ge dina medarbetare utvecklande feedback. Var med om att skapa en organisation där var och en får utmana sig själv och vågar testa nya grejer, där man får misslyckas ibland och öppet prata om sina misstag och där man får lov att lära sig av sina misstag. Det driver både medarbetarengagemang och en hög innovationskraft på din arbetsplats.
 

Ha integritet

En hög integritet hos sin ledare är något som uppskattas av de flesta. Det är viktigt att du som ledare är ärlig, rättvis, uppriktig och behandlar alla dina medarbetare på samma sätt som du själv vill bli behandlad.
 

Ha en positiv grundinställning

Går du som ledare runt och gnäller och klagar så kommer dina medarbetare att göra det samma. Du kommer att sprida negativitet runt dig. Att vara negativ är riktigt dåligt för dina medarbetares engagemang och välmående såväl som för ditt affärsresultat. Försök ha en positiv inställning och se möjligheter, även i problem. Det är bara att inse att om det inte funnits problem så hade ni sannolikt inte behövts på jobbet :). Det innebär såklart inte att du ska blunda för de problem som uppstår. Men försök ha en positiv grundsyn, visa empati för dina medarbetare och var lösningsfokuserad.
 

Fatta beslut

En duktig ledare måste våga fatta beslut. Sov gärna på saken men effektiva ledare är inte rädda för att fatta avgörande och ta tuffa beslut snabbt när det krävs. Har du all information som du behöver för att fatta ditt beslut, tveka inte - gör det. Och när du väl har fattat ett beslut, så håll dig till det såvida det inte finns en särskilt bra anledning för dig att ändra det.
 
Vill du bli ännu vassare som ledare? Prenumerera på vår blogg här.

Lycka till och hör såklart av dig om du undrar något 

 

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

 


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform, Pulsplattformen – chefens bästa vän.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson