2019-12-12 15:16Bloggpost

Endast 8% når sina mål - så blir du en av dem

null

Endast 8% når sina mål – detta gör de annorlunda

Enligt en studie av University of Scranton, så missar 92% av alla som sätter upp nyårslöften sina mål.

Det intressanta är att studera de 8% som når sina mål, vad gör de annorlunda? Hur kan denna lärdom användas på alla typer av mål?


Börja med att se slutet

När du sätter ett mål så måste du såklart veta vad det är du vill uppnå. Men lika viktigt är det att veta varför du vill uppnå det och hur du ska göra. När du har skrivit ner ditt mål, skriv även ner vad det är du måste göra varje vecka och varje dag för att komma närmare ditt mål. Fundera även på vem eller vilka du behöver ta hjälp av, vad du behöver lära dig för att nå ditt mål.

De tar hjälp av andra

Ensam är inte stark. Människor som når sina mål förstår att de behöver ta hjälp av andra t.ex en coach, mentor eller rådgivare. Möt dessa frekvent, bolla idéer, sök råd och lär dig av vad andra har lärt sig.

De sätter specifika och utmanade mål

Där finns t.ex forskning av Edwin Locke and Gary Latham som visare att människor som följer dessa två principer (sätt specifika och utmanande mål) har högre prestation i 90% av fallen. När dina mål är tydliga, specifika och känns utmanande, då ökar sannolikheten för att nå dem avsevärt.

De känner igen sig när de skjuter upp saker

Alla har vi varit med om att vi skjuter upp saker. Ibland är det nödvändigt men reflektera över "varför" nästa gång du skjuter upp. Här är några strategier som du kan testa om du vill ändra detta beteende:
1. Ha tydliga aktivitetslistor och schemalägg dina aktiviteter i din kalender
2. Fokusera på en aktivitet åt gången
3. Jobba enligt Pomodorotekniken: jobba fokuserat i 25 min och vila fokuserat i 5 min

De jobbar med en aktivitet åt gången

Den som tror att det är effektivt att jobba med flera olika aktiviteter samtidigt har fel. Där finns forskning som visar på detta. Den som ”multitaskar” blir ofta splittrad i sitt fokus, levererar lägre kvalité och tar längre tid på sig att slutföra sina aktiviteter än den som fokuserar.

Hur kan du dra nytta av dessa lärdomar under nästa år? Fundera och reflektera gärna.

Vill du bli ännu vassare som ledare? Ladda ner en gratis guide på hur du skapar bra förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang.

Lycka till!

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.


Om Puls Solutions

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän. Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.


Kontaktpersoner

Christian Carlsson
CRO
Christian Carlsson